Vodstvo

mag. Darjan Gradišnik, u.d.i.e.

Direktor divizije za razvoj in energetiko

Igor Justinek, u.d.i.e.

Tehnični vodja družbe

Projektiva

Aleksander Dovnik
Aleksander Dovnik, dipl.ing.el
Projektant Avtomatik
Danijel Pepelnik, dipl. ing. el.
Projektant Avtomatik
Aljaž Medved, ing. meh.
Projektant avtomatik
Jure Ugeršek, ing. meh.
Projektant avtomatik
Mojca Sabolič Mijovič, u.d.i.e.
Projektant avtomatik
Andraž Golčer, dipl.ing.el
Projektant Avtomatik

Prodaja / Nabava

Tajništvo

Simona Sobotič, oec
Tajništvo in računovodstvo

Elektro delavnica

Aleš Pinter
Elektrikar elektronik
Matjaž Arzenšek
Elektrikar elektronik