Vodstvo

mag. Darjan Gradišnik, u.d.i.e.

Direktor divizije za razvoj in energetiko

Igor Justinek, u.d.i.e.

Tehnični vodja družbe

Projektiva

Prodaja / Nabava

Tajništvo

Simona Sobotič, oec
Tajništvo in računovodstvo

Elektro delavnica

Aleš Pinter
Elektrikar elektronik
Roman Leskovar
Elektrikar elektronik
Matjaž Arzenšek
Elektrikar elektronik