Vodstvo

mag. Darjan Gradišnik, u.d.i.e.

Direktor divizije za razvoj in energetiko

Bojan Sobotič, inž. el

Tehnični vodja družbe

Projektiva

Aljaž Medved, ing. meh.
Projektant avtomatik
Gregor Sobotič, u.d.i.e.
Projektant avtomatik
Aljaž Primožič, dip. ing. el.
Projektant avtomatik
Branimir Verhovnik, u.d.i.e.
Projektant avtomatik
Mojca Sabolič Mijovič, u.d.i.e.
Projektant avtomatik
Igor Justinek, u.d.i.e.
Projektant Avtomatik

Prodaja / Nabava

Tajništvo

Simona Sobotič, oec
Tajništvo in računovodstvo

Elektro delavnica

Aleš Pinter
Elektrikar elektronik
Roman Leskovar
Elektrikar elektronik
Davorin Fridrih
Elektrikar elektronik
Matjaž Arzenšek
Elektrikar elektronik