KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

ATES je inovativno tehnološko podjetje z visokimi standardi kakovosti ter dolgoletno tradicijo in izkušnjami na področju industrijske avtomatike in proizvodne informatike. Z inovativnimi rešitvami, vrhunsko tehnološko opremo in odličnim servisom svojim poslovnim partnerjem omogočamo znižanje proizvodnih stroškov in povečanje konkurenčne prednosti.Osredotočamo se predvsem na storitve v metalurgiji in kovinsko predelovalni industriji. Svojim kupcem ponujamo vse od svetovanja, idejnih zasnov do izdelave projektnih aplikacij na ključ, pa naj gre le za obnovo zastarelega

krmilja manjšega stroja ali za izvedbo novih kompleksnejših krmilj z računalniškim nadzorom najzahtevnejših proizvodnih naprav ali celotnih linij. Pri predlaganih rešitvah zagotavljamo optimalno razmerje med ceno investicije in kakovostjo ter maksimalno energetsko učinkovitost in prijaznost do okolja. To sta naša standarda, ki ju vedno spoštujemo. Pozornost in skrb za naše kupce pa se ne konča s projektom, temveč se nadaljuje s kakovostnim vzdrževalnim servisom, partnerskim odnosom in skrbjo za rezervne dele ter z nadgradnjami in izboljšavami tako strojne kot programske opreme.

ZGODOVINA DRUŽBE ATES d.o.o.

Začetki podjetja ATES segajo v leto 1989. Takrat smo s sodelavci z oddelka avtomatike, ki je deloval pod okriljem vzdrževanja podjetja Impol, ustanovili družbo ATES. Ustanovili smo jo z namenom, da bi delovala kot partnerica Impola in mu nudila inženiring na področju avtomatizacije in informatizacije industrijskih procesov ter tehnično in aplikativno podporo pri vzdrževanju vgrajenih sistemov in opreme.

Jedro starejših sodelavcev ima tako bogate izkušnje in reference že od leta 1982. Prelomno leto, ko je družba ATES zaposlila nove sodelavce in pri ponudbi svojih storitev prešla meje poslovnega sistema Impol, je bilo leto 1994. Kljub temu da današnji program delovanja družbe bistveno presega prvotne cilje, ostaja poslovna skupina Impol naš največji in najpomembnejši poslovni partner. Leta 2004 smo se preselili v novo poslovno zgradbo in danes zaposlujemo 15 sodelavcev. Obseg poslovanja družbe raste in ATES je danes eno od vodilnih slovenskih podjetij na področju avtomatizacije in obvladovanja proizvodnih procesov v aluminijski in kovinsko predelovalni industriji.

VREDNOTE
  • visoka kakovost in zanesljivost naših storitev,

  • visoka moralna in poslovna načela,

  • partnerski in pošten odnos do naših kupcev,

  • hitra odzivnost servisnih in vzdrževalnih storitev,

  • skrb za inovativnost in nenehen razvoj,

  • skrb za rast in zanesljivost poslovanja podjetja,

  • omogočanje nenehnega izobraževanja in ustvarjalnosti za zaposlene,

  • skrb za prijetno počutje in dobre delovne pogoje vseh zaposlenih,

  • zvestoba družbi, sodelavcem, lastnikom in okolju.

ates-logo-white

Poslovni partnerji