Andraž Golčer, dipl.ing.el

Projektant Avtomatik

• Razvoj in izdelava aplikativne programske opreme krmilnih sistemov • Vzdrževanje strojne in programske industrijske opreme •  

T.  +386 (2) 8453 237    E.  andraz.golcer@ates.si