Aleksander Dovnik

Aleksander Dovnik, dipl.ing.el

Projektant Avtomatik

Videonadzorni sistemi v industriji • Razvoj in izdelava aplikativne programske opreme krmilnih sistemov • Vzdrževanje strojne in programske industrijske opreme  • Digitalizacija proizvodnih procesov

E.  aleksander.dovnik@ates.si