Power Options

VLT® Advanced Active Filters je aktivni paralelni filter za zmanjševanje harmonikov in jalovega toka. Filter je zasnovan za uporabo v različnih aplikacijah z namenom kompenzacije pri posameznem pretvorniku ali skupini več pretvornikov. S pomočjo zunanjih tokovnih transformatorjev AAF 006 meri obliko dejanskega toka in na podlagi tega filtrira neželene komponente.

VLT® močnostne opcije MCC 102 dU/dt filter dU/dt filtri zmanjšujejo hitrost porasta medfazne napetosti na priključkih motorjev – kar je pomembno v primeru kratkih kablov do motorja. Ti filtri zmanjšujejo obremenitve izolacije motorja in se priporočajo v aplikacijah, v katerih obstaja tveganje dielektričnega preboja. V primerjavi s sinusnimi filtri ima filter nižjo ceno zaradi manjših vrednosti induktivnosti dušilk ter kapacitivnosti kondenzatorja.

MCC 101 Sinusni filtri Sine-wave Filters provide a sinusoidal phase-to-phase motor voltage and reduce motor insulation stress and eliminate switching acoustic noise from the motor. Bearing currents are also reduced, especially in larger motors above 50 kW.

VLT® AHF 005 in AHF 010 harmonski filtri The Danfoss AHF 005 and AHF 010 are advanced harmonic filters not to be compared with traditional harmonic trap filters. The Danfoss harmonic filters have been specially designed to match the Danfoss frequency converters. By connecting the Danfoss harmonic filters AHF 005 or AHF 010 in front of a Danfoss frequency converter the total harmonic current distortion generated back to the mains is reduced to 5% and 10% respectively.