Izdelava krmilnega in nadzornega sistema čistilne naprave.

Krmilni nadzorni sistem, Meritveni sistemi, Načrtovanje in izdelava