Načrtovanje in izdelava krmilnega in nadzornega sistema 35 t topilne in odstajne peči aluminija.

Krmilni nadzorni sistem, Načrtovanje in izdelava

NAROČNIK: TALUM d.d.
LETO: 2014